Sovon LiveAtlas

MerelWetenschappelijke naam

Turdus merula

English name

Common Blackbird

Filter


Soort:

Jaar:

Grafiek

Meldingsfrequentie
In de grafiek zie je de meldingsfrequentie van de complete lijsten waarop de soort is waargenomen. De dagelijkse trefkans wordt berekend op basis van het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen. In de figuur zijn lijsten verwerkt van:
Complete lijst variabele tijd en/of dekking, Complete lijst (1 uur) van heel kilometerhok, Trektellingen (Trektellen.nl), Tuintelling via LiveAtlas (tijdstiptellingen) .

Kaart