Lustrumchallenge 50 jaar Sovon

Op deze kaart zie je de kilometerhokken in de vogelfiguren die geteld zijn (paars). Selecteer in de app Avimap een kilometerhok uit de figuur en houd minimaal een half uur een complete vogellijst bij.

Hoe meer hokken geteld, hoe duidelijker de vogelfiguren. De challenge loopt het gehele jubileumjaar 2023.

Bekijk het resultaat van de lustrumchallenge 2023

Uitleg over de challenge

Wil je weten hoe deze uitdaging precies werkt? En welke leuke beloningen voor je veldwerk er zijn? Kijk op deze pagina voor meer informatie en spelregels.

Top 10 meeste lustrumhokken geteld

In deze lijst zie je wie de meeste unieke kilometerhokken uit de vogelfiguren heeft geteld in 2023.
# Teller Aantal kmhokken
voor challenge
laatste
toevoeging
aantal
soorten
inspanning
Kees Scharringa 104 24 Mär 98 93:52
Tjeu Vossen 98 15 Mär 94 82:39
J.W. Hallink 88 21 Mär 81 77:50
Leo Ballering 72 17 Mär 86 42:00
Dook Vlugt 66 23 Mär 115 76:49
Koert Scholten 65 23 Mär 97 59:00
Louis Geraets 57 24 Mär 100 77:55
Eric Marteijn 49 4 Mär 87 37:31
Marcel Klootwijk 48 23 Mär 119 35:25
Bert van Broekhoven 47 12 Mär 98 36:39
Bekijk alles

Soorten

In deze lijst zie je hoever de vogelfiguren al geteld zijn.
# Vogelart % geteld
Dodaars
44.81%
Woudaap
21.36%
Lepelaar
33.18%
Kolgans
65.83%
Grauwe Kiekendief
13.97%
Visarend
28.97%
Scholekster
41.24%
Strandplevier
39.83%
Kievit
1.20%
Grutto
27.87%
Visdief
98.68%
Holenduif
47.52%
Halsbandparkiet
40.32%
Steenuil
18.38%
Nachtzwaluw
64.74%
IJsvogel
17.92%
Middelste Bonte Specht
11.29%
Tapuit
15.79%
Vuurgoudhaan
7.41%
Koolmees
22.26%
Kortsnavelboomkruiper
58.30%
Raaf
20.35%