Lustrumchallenge 50 jaar Sovon

Op deze kaart zie je de kilometerhokken in de vogelfiguren die geteld zijn (paars). Selecteer in de app Avimap een kilometerhok uit de figuur en houd minimaal een half uur een complete vogellijst bij.

Hoe meer hokken geteld, hoe duidelijker de vogelfiguren. De challenge loopt het gehele jubileumjaar 2023.

Bekijk het resultaat van de lustrumchallenge 2023

Uitleg over de challenge

Wil je weten hoe deze uitdaging precies werkt? En welke leuke beloningen voor je veldwerk er zijn? Kijk op deze pagina voor meer informatie en spelregels.

Top 10 meeste lustrumhokken geteld

In deze lijst zie je wie de meeste unieke kilometerhokken uit de vogelfiguren heeft geteld in 2023.
# Teller Aantal kmhokken
voor challenge
laatste
toevoeging
aantal
soorten
inspanning
Kees Scharringa 226 23 Sep 138 232:22
Leo Ballering 140 28 Sep 111 79:57
Dook Vlugt 132 23 Aug 170 173:56
Peter Meininger 111 27 Sep 124 98:30
J.W. Hallink 105 26 Sep 87 89:05
Dick Kuipers 100 9 Jun 122 80:24
Tjeu Vossen 99 19 Jun 96 88:46
Martin Benard 90 23 Sep 159 79:01
Koert Scholten 88 1 Sep 128 99:30
Louis Geraets 85 14 Sep 133 125:09
Bekijk alles

Soorten

In deze lijst zie je hoever de vogelfiguren al geteld zijn.
# Vogelart % geteld
Dodaars
94.34%
Woudaap
36.82%
Lepelaar
56.36%
Kolgans
90.28%
Grauwe Kiekendief
17.88%
Visarend
40.67%
Scholekster
78.80%
Strandplevier
68.46%
Kievit
13.94%
Grutto
48.76%
Visdief
100.00%
Holenduif
57.76%
Halsbandparkiet
59.95%
Steenuil
48.92%
Nachtzwaluw
78.95%
IJsvogel
28.75%
Middelste Bonte Specht
18.76%
Tapuit
63.16%
Vuurgoudhaan
21.48%
Koolmees
39.73%
Kortsnavelboomkruiper
59.04%
Raaf
45.64%