Lustrumchallenge 50 jaar Sovon

Op deze kaart zie je de kilometerhokken in de vogelfiguren die geteld zijn (paars). Selecteer in de app Avimap een kilometerhok uit de figuur en houd minimaal een half uur een complete vogellijst bij.

Hoe meer hokken geteld, hoe duidelijker de vogelfiguren. De challenge loopt het gehele jubileumjaar 2023.

Bekijk het resultaat van de lustrumchallenge 2023

Uitleg over de challenge

Wil je weten hoe deze uitdaging precies werkt? En welke leuke beloningen voor je veldwerk er zijn? Kijk op deze pagina voor meer informatie en spelregels.

Top 10 meeste lustrumhokken geteld

In deze lijst zie je wie de meeste unieke kilometerhokken uit de vogelfiguren heeft geteld in 2023.
# Teller Aantal kmhokken
voor challenge
laatste
toevoeging
aantal
soorten
inspanning
Kees Scharringa 291 31 Dec 155 301:47
Leo Ballering 172 30 Nov 115 97:20
Dook Vlugt 158 31 Dec 181 186:41
Ton Eggenhuizen 150 31 Dec 142 92:02
Martin Benard 137 31 Dec 173 119:57
Peter Meininger 125 21 Nov 139 112:31
J.W. Hallink 107 30 Sep 87 87:13
Tjeu Vossen 102 11 Oct 96 87:36
Marcel Klootwijk 100 29 Dec 166 94:04
Dick Kuipers 100 9 Jun 122 78:36
Bekijk alles

Soorten

In deze lijst zie je hoever de vogelfiguren al geteld zijn.
# Species % geteld
Dodaars
100.00%
Woudaap
50.91%
Lepelaar
63.64%
Kolgans
92.79%
Grauwe Kiekendief
22.63%
Visarend
49.03%
Scholekster
88.71%
Strandplevier
83.82%
Kievit
18.33%
Grutto
63.60%
Visdief
100.00%
Holenduif
65.35%
Halsbandparkiet
84.88%
Steenuil
51.62%
Nachtzwaluw
100.00%
IJsvogel
29.79%
Middelste Bonte Specht
22.58%
Tapuit
81.58%
Vuurgoudhaan
45.93%
Koolmees
45.55%
Kortsnavelboomkruiper
61.62%
Raaf
76.45%