Lustrumchallenge 50 jaar Sovon

Op deze kaart zie je de kilometerhokken in de vogelfiguren die geteld zijn (paars). Selecteer in de app Avimap een kilometerhok uit de figuur en houd minimaal een half uur een complete vogellijst bij.

Hoe meer hokken geteld, hoe duidelijker de vogelfiguren. De challenge loopt het gehele jubileumjaar 2023.

Bekijk het resultaat van de lustrumchallenge 2023

Uitleg over de challenge

Wil je weten hoe deze uitdaging precies werkt? En welke leuke beloningen voor je veldwerk er zijn? Kijk op deze pagina voor meer informatie en spelregels.

Top 10 meeste lustrumhokken geteld

In deze lijst zie je wie de meeste unieke kilometerhokken uit de vogelfiguren heeft geteld in 2023.
# Teller Aantal kmhokken
voor challenge
laatste
toevoeging
aantal
soorten
inspanning
Kees Scharringa 158 6 Jun 136 177:27
Leo Ballering 119 4 Jun 106 67:30
Dook Vlugt 109 6 Jun 161 139:18
J.W. Hallink 103 5 Apr 87 87:32
Dick Kuipers 98 6 Jun 122 78:17
Tjeu Vossen 98 6 Apr 94 85:58
Peter Meininger 91 17 May 116 75:35
Louis Geraets 79 5 Jun 129 111:49
Koert Scholten 74 27 May 122 79:55
Martin Benard 69 2 Jun 155 61:00
Bekijk alles

Soorten

In deze lijst zie je hoever de vogelfiguren al geteld zijn.
# Species % geteld
Dodaars
82.55%
Woudaap
32.27%
Lepelaar
41.82%
Kolgans
85.58%
Grauwe Kiekendief
16.48%
Visarend
37.05%
Scholekster
60.37%
Strandplevier
53.11%
Kievit
6.37%
Grutto
38.65%
Visdief
100.00%
Holenduif
51.16%
Halsbandparkiet
46.95%
Steenuil
43.51%
Nachtzwaluw
76.32%
IJsvogel
22.29%
Middelste Bonte Specht
15.58%
Tapuit
52.63%
Vuurgoudhaan
8.89%
Koolmees
34.59%
Kortsnavelboomkruiper
58.67%
Raaf
28.78%