LiveAtlas van de vogels in Nederland

LiveAtlas is een project dat met behulp van eenvoudige streeplijsten de actuele verspreiding van vogels in Nederland in kaart brengt. Een logisch vervolg op de Vogelatlas. Iedere complete lijst geeft informatie over de aan- en afwezigheid van soorten. De lijsten geven ook inzicht in trefkansen van soorten gedurende het jaar. LiveAtlas is de eenvoudigste manier om mee te doen aan vogeltellingen in Nederland. Doe mee, want elk lijstje telt!

Lees meer informatie op de projectpagina

Sovon 50 jaar (2023)
In het jaar dat Sovon 50 jaar bestond, deden honderden vogelaars mee met de lustrumuitdaging. Bekijk de resultaten van hun tellingen op de aparte pagina.

Naar de challenge

Bekijk lijsten

Grafiek